ရည္မွန္းခ်က္

16'96ကေတာ့ လူသားတိုင္းရဲ႕ေန႔စဥ္လူေနမႈဘ၀အေပၚ  အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေကာင္းေတြေပးနိုင္ဖို႔

အစဥ္အျမဲျကိုးစားအားထုတ္ေနပါတယ္။

 
 
 
FinalOfficephoto.jpg
 

ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္အိမ္ရဲ႔ဖြင့္ဆိုခ်က္

အိမ္ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္နဲ႔ ေႏြးေထြးမႈအရွိဆံုးေနရာပါဘဲ။ အိမ္တစ္အိမ္ကုိၾကည့္လိုက္ရင္ သင္တို႔ရဲ႔character, စဥ္းစားေတြးေခၚပံု၊ ဘာေတြကိုႏွစ္သက္လဲ၊ ေန႔စဥ္ဘ၀မွာအိမ္မက္ေတြအတြက္ဘယ္လိုၾကိဳးစားေနလဲဆိုတာေတြကိုသိႏိုင္တယ္။

 

16’96ရဲ႕ယံုၾကည္ခ်က္

ကြ်န္ေတာ္တို့ကလည္း အမွတ္တရေတြဖန္တီးဖို့ ခ်စ္ျခင္းေမတၲာေတြမ်ွေဝဖို့ အိမ္ကိုေသခ်ာစဥ္းစားျပီးဖန္တီးသင့္တယ္လို့ယံုျကည္တဲ႔အတြက္ေၾကာင့္ 16’96 ကိုစတင္ခဲ့ပါတယ္။